Om uw behandeling vergoed te krijgen van uw verzekeraar is een verwijzing van een erkende verwijzer nodig. Dit is uw huisarts of een medisch specialist, bijvoorbeeld een psychiater.

 

Verwijzen kan vanaf 20-11-2023 via zorgdomein.

Wilt U eerst met ons overleggen voordat U de huisarts vraagt U aan te melden, vul dan het contactformulier in.
Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden en we nemen binnen 5 werkdagen contact met U op.

Wachttijden:

Datum aanmelding tot eerste intakegesprek 14 tot 16 weken.

Wachttijd tussen intake en diagnostisch onderzoek autisme 3 weken.

Wachttijden

De wachttijden voor cliënten zijn van verschillende factoren afhankelijk: het type verwijzing, je zorgvraag en hoe je verzekerd bent. Bovenstaande wachttijden zijn de actuele wachttijden. Dit is de verwachting van wachttijd voor cliënten die zich nu aanmelden. Het betreft echter een indicatie, de wachttijd kan variëren. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Om op te zoeken onder welke zorgkoepel uw verzekering valt, zie https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er.

 

‘Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’.

 

Bent u verzekerd bij VGZ of Achmea/Zilveren Kruis?

Voor de zorgkoepel VGZ en Zilveren Kruis heeft SeneVita GGZ momenteel een aanmeldstop en kunnen wij geen cliënten van deze koepels in zorg nemen. Dit heeft te maken met het zorgkostenplafond in de contractering.  Wij verwijzen u naar de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ en Zilveren Kruis voor andere opties met zo mogelijk zelfs minder wachttijd of een passende zorgaanbieder met nog wel voldoende ruimte om nieuwe aanmeldingen in zorg te nemen.