Privacy

Als u bij SeneVita wordt ingeschreven zullen we persoonsgegevens aan u vragen en vervolgens opslaan in een electronisch patiëntendossier. We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is.

De gegevens zullen we uitsluitend met uw toestemming aan derden verstrekken als dit nodig is in het kader van de hulpverlening.

Onze organisatie houdt zich aan de wet- en regelgeving. Indien nodig wordt informatie binnen het team van SeneVita uitgewisseld.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de administratie bij Polypartners, die onder andere zorgt voor declaratie en verantwoording van de zorg bij de zorgverzekeraar of gemeente. Daarvoor hebben zij (deels) toegang tot de dossiers nodig. Ook Polypartners gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om en beschermt deze tegen misbruik of verlies.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens bespreken met uw behandelaar.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.