Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op het kantoor van Senevita