Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te stellen. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven hoe de zorgverlener haar zorg organiseert op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Hieronder kunt u ons kwaliteitsstatuut downloaden.

 Kwaliteitsstatuut SeneVita