Wij bieden (in company) deskundigheidsbevordering, scholing en klinische lessen aan professionals. Thema's zijn divers. Bijvoorbeeld: diagnostiek en behandeling op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS), training suïcidepreventie, omgaan met verlies en rouwverwerking, herkennen en hanteren van psychiatrische ziektebeelden bij senioren.
Welke vraag t.a.v. deskundigheidsbevordering is in uw instelling of team aanwezig?
Mogelijk hebben we een passend aanbod. Na telefonisch overleg om uw vraag te verhelderen stellen wij vrijblijvend een offerte op.