Themabijeenkomst voor mensen met autisme

 

Themabijeenkomst voor mensen met autisme van 50 jaar en ouder.

 

SeneVita GGZ 50+ organiseert iedere eerste woensdagmiddag van de maand van 14:00 uur tot 16:00 uur een themabijeenkomst voor volwassenen vanaf 50 jaar waarbij een autismespectrumstoornis is vastgesteld.

 

Locatie: Apanta GGZ, Professor dr. Dorgelolaan 40, 5613 AM te Eindhoven.

 

Er zijn ervaringsdeskundigen aanwezig die behulpzaam zijn bij de organisatie van de bijeenkomst
en over hun persoonlijke ervaringen vertellen.

 

De vorm van de themabijeenkomst: tijdens de presentatie is het niet de bedoeling om in discussie te gaan, een enkele vraag ter verduidelijking is mogelijk. De begeleiders behouden zich het recht voor om u te onderbreken als er te veel vragen worden gesteld of indien er een discussie ontstaat. Voor een aantal deelnemers geldt dat te veel vragen en door elkaar heen praten bijdraagt tot overprikkeling. Na de pauze kan men de informatie bespreken of spreken over eigen ervaringen. Het kan ook zijn dat u vooral aanwezig wilt zijn en naar anderen wilt luisteren. Hand-outs van de presentatie worden indien gewenst via de mail nagestuurd.

Mocht u geïnteresseerd zijn en willen deelnemen, dan kunt u zich opgeven via een mailbericht of via de post. Er kunnen 30 mensen deelnemen. U ontvangt een mail/post als het maximum van 30 geïnteresseerden is overschreden en deelname hierdoor helaas niet meer mogelijk is.

 

Financiering van deelname:

Indien u cliënt bent bij SeneVita GGZ of Apanta GGZ: bespreek met uw behandelaar of deelname aan deze bijeenkomst zinvol kan zijn. Als dit geïndiceerd is, zal financiering plaatsvinden middels uw zorgverzekering. Uw behandelaar kan u hierover van informatie voorzien.

U bent geen cliënt bij SeneVita GGZ of Apanta GGZ en u wilt deelnemen? Dat kan. De kosten zijn € 7,50 per bijeenkomst.

 

Meer informatie?
Mail bij voorkeur naar info@senevita.nl
Neem contact op met uw behandelaar.
Of bel het secretariaat: 040-2201949


Aanmelden:
U kunt zich opgeven via ons mailadres: info@senevita.nl

 

Als via de mail niet mogelijk is, dan kunt u zich via de post opgeven:

SeneVita GGZ
Kantorencentrum De Ring
Weegschaalstraat 3
5623 CW Eindhoven

 

Met vriendelijke groet,

Namens:

Pierre van Kemenade, ambulant verpleegkundige
Jan Otten, sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Frédérique Geven, GZ-psycholoog