SeneVita is een kleinschalige ambulante instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Eindhoven waar volwassenen en ouderen vanaf 50 jaar met diverse psychische- en psychiatrische klachten terecht kunnen. Wij bieden deskundige en persoonlijke zorg zowel in de generalistische basis GGZ als in de specialistische GGZ. Wij luisteren naar uw verhaal. Indien u als cliënt toestemming geeft wordt, indien gewenst, uw naaste betrokken bij de zorg.

Het ouder worden kan gepaard gaan met het verlies van een partner, klachten omtrent gezondheid of verandering van woonomgeving. Vaak is men goed in staat om op eigen kracht of met hulp van kinderen, een vriendin, een zus of broer te leren omgaan met een dergelijk verlies of verandering en weer zin in het leven te ervaren.

Het verhaal van:

Ik…, 61 jaar, echtgenoot overlijdt

Rouw, overleven, zwart gat

Ik moet eruit, ik hoef niet alleen

Ik vind een luisterend oor, een helpende hand

Vertrouwen in de toekomst, grip op mijn leven

Ik ga het redden…

Soms merkt u echter dat het omgaan met veranderende omstandigheden gepaard gaat met spanningen. Ook kunnen er psychische problemen ontstaan waarbij u merkt dat die niet overgaan. Als u dit zelf of met hulp van uw naasten niet in voldoende mate kunt verminderen of hanteren kan het zinvol zijn om de juiste hulp in te schakelen. U kunt bijvoorbeeld naar uw huisarts gaan en dit kan, eventueel samen met gesprekken met een praktijkondersteuner (POH of POH GGZ) voldoende zijn. Als dit niet voldoende is kan uw huisarts u verwijzen voor generalistische basis GGZ of specialistische GGZ. Onze praktijk biedt zowel basis GGZ als specialistische GGZ.

Verwijzing naar de basis GGZ is bedoeld voor mensen wiens klachten mild tot matig zijn en waarbij verwacht kan worden dat een weinig intensieve, veelal korte behandeling voldoende zal zijn.

Verwijzing naar de specialistische GGZ vindt plaats bij problematiek die als ernstig kan worden omschreven en waarbij behandeling intensiever is en vaak meerdere hulpverleners betrokken zijn. SeneVita is met name gericht op het behandelen van mensen vanaf 50 jaar die ernstige psychische klachten ervaren waarbij gevraagd wordt om onze specifieke expertise en deskundigheid.

Wij bieden dan ook met name diagnostiek en behandeling in het kader van specialistische GGZ. Het kan zijn dat een psychotherapeut, gezondheidszorg- of klinisch psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater of psychiater die in een vrijgevestigde praktijk, het Algemeen Ziekenhuis of in een GGZ-instelling werkzaam is, u adviseert om diagnostiek en/of behandeling bij SeneVita te ontvangen. De verwijzing loopt dan via uw huisarts. Een psychiater kan u echter rechtstreeks naar onze instelling verwijzen.

Behalve zorg zoals diagnostiek en behandeling die via uw zorgverzekeraar vergoed wordt op voorwaarde dat er een verwijzing van een erkende verwijzer aanwezig is, beschikt SeneVita over meer mogelijkheden

Ons aanbod bestaat uit:

E-mailadres *
Subject *
Your comment *