De informatie op deze website is met zorg samengesteld.

Desondanks kan deze website onvolkomenheden bevatten. SeneVita sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. SeneVita is eveneens niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van informatie op internetpagina's waarnaar op de website van SeneVita wordt verwezen.

SeneVita mag de webpagina's en documenten naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) wijzigen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. SeneVita is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud berusten uitsluitend bij SeneVita. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SeneVita is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.