rekjkSeneVita                       
jdkjfkdjfjdkfjkdjfkdjkfdAandacht voor uw verhaal


SeneVita breidt uit! Per 1 juni is Maartje Stinstra, psychotherapeut/gezondheidszorgpsycholoog, begonnen. Wij heten haar van harte welkom. In het najaar komt Geralde Hamoen, gezondheidszorgpsycholoog, ons team versterken. Dit betekent dat wij meer mensen kunnen gaan helpen. De verwachting is dat onze wachtlijst snel kleiner zal worden.

Corona virus

Binnen de GGZ neemt men extra maatregelen om contacten op kantoor mogelijk te maken. Zo ook bij SeneVita. Wij hebben onder meer schermen van plexiglas op de tafels geplaatst, er zijn een beperkt aantal afspraken tegelijkertijd en we maken extra schoon. Dit alles om contact op kantoor mogelijk te maken en risico’s te verminderen. Een bezoek aan ons kantoor is uiteraard vrijwillig. Indien u als cliënt, of wij als hulpverleners, ziekteverschijnselen als verkoudheid, hoesten of koorts ervaren dan vindt een bezoek aan ons kantoor vanzelfsprekend ook niet plaats. Voorafgaand aan een afspraak is er eerst overleg met een van onze behandelaren. Mogelijk behoort u tot een risicogroep, bent u afhankelijk van openbaar vervoer en wilt u nog niet reizen of begeeft u zich niet of nauwelijks buitenshuis. Dit zijn allemaal redenen waardoor u geen gesprek op kantoor wenst en behandeling zal dan vervolgens telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.

Wij volgen de richtlijnen van RIVM en GGD. Druk op onderstaande link voor verdere informatie over het coronavirus.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden


Wat is SeneVita

SeneVita is een kleinschalige ambulante instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Eindhoven waar volwassenen en ouderen vanaf 50 jaar met diverse psychische- en psychiatrische klachten terecht kunnen. Wij bieden deskundige en persoonlijke zorg zowel in de generalistische basis GGZ als in de specialistische GGZ. Wij luisteren naar uw verhaal. Indien u als cliënt toestemming geeft wordt, indien gewenst, uw naaste betrokken bij de zorg.

Heeft u een vraag?
Vul dan het contactformulier in

'Met vertrouwen, veerkracht en vitaliteit ouder worden'

Spreekkamer

Het team van Senevita


Groepsruimte