Coaching stelt het persoonlijk functioneren centraal en is erop gericht om in positieve zin te veranderen, middels het vergroten van eigen inzichten in de blijvende wisselwerking tussen denken, voelen en handelen. Pathologie of ziekte is niet het uitgangspunt, genezing is niet het doel, wel het (opnieuw) leren kennen of herkennen van uw (veranderings-)mogelijkheden om uw talenten, ambities of potentie beter te kunnen ontplooien.

Coaching vindt plaats op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie, de coach kan gezien worden als een sparringpartner. De coach ondersteunt en begeleidt uw leerproces, de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. Als klant blijft u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen. Tijdens het eerste gesprek wordt vastgesteld of een coachingstraject zinvol zou kunnen zijn. Zo ja, dan worden de doelen geformuleerd, het aantal sessies wordt afgesproken en welke coach passend is.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als burn-out of bore-out, een depressie of een angststoornis.

Counseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Counseling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles te veel is of tegen problemen aanloopt binnen de relatie, in het gezin of in het werk. Er is geen goede balans meer tussen draagkracht en draaglast. De counselor ondersteunt en begeleidt bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in het leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, slaapproblemen, weinig energie en lusteloosheid. Persoonlijke counseling kan helpen om de balans in uzelf en in uw leven terug te vinden en uw klachten te verminderen. Samen met de counselor gaat u op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van uw mogelijkheden.

Coaching en counseling kennen diverse toepassingsgebieden, zowel op het persoonlijke als het zakelijke vlak.

Bij SeneVita zijn verschillende medewerkers werkzaam die coaching en counseling kunnen bieden. Afhankelijk van uw vraag en wensen kunnen zij ingezet worden. Een coaching- of counselingtraject wordt in overleg met u samengesteld. De kosten zijn mede afhankelijk van de discipline van de coach en het aantal sessies. Kosten voor een eerste kennismaking zijn vooraf bekend en kunt u bij ons opvragen, vervolgens zal een vrijblijvende offerte worden opgesteld voor het coachings- of counselingstraject.