Diagnostiek en behandeling

Indien uw huisarts of medisch specialist aanwijzingen heeft voor psychische problematiek kan onderzoek en advies wenselijk zijn.

Er kan gedacht worden aan depressiviteit, angstklachten, dwangklachten, een posttraumatische stress stoornis, AD(H)D, autisme (autismespectrumstoornis), onverklaarbare lichamelijke klachten of persoonlijkheidsproblematiek.

Wij analyseren met u en eventueel uw naaste welke factoren geleid hebben tot de problemen. Tevens inventariseren we uw hulpvragen, uw behoeften en uw behandelmogelijkheden. Zo nodig overleggen we met uw verwijzer. Hierop volgt een advies ten aanzien van behandeling. Diagnostiek vindt in principe plaats op ons kantoor. Wij zijn ook beschikbaar voor een second opinion.

We hebben de beschikking over diverse behandelmogelijkheden. Individueel, met echtparen of systemen, in groepen. Behandelingen vinden plaats op ons kantoor. Op indicatie kunnen de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de ambulant verpleegkundige u thuis bezoeken.