Diagnostiek en behandeling

Indien uw huisarts of medisch specialist aanwijzingen heeft voor psychische problematiek kan onderzoek en advies wenselijk zijn.

Er kan gedacht worden aan depressiviteit, angstklachten, dwangklachten, een posttraumatische stress stoornis, AD(H)D, autisme (autismespectrumstoornis), onverklaarbare lichamelijke klachten of persoonlijkheidsproblematiek.

Wij analyseren met u en eventueel uw naaste welke factoren geleid hebben tot de problemen. Tevens inventariseren we uw hulpvragen, uw behoeften en uw behandelmogelijkheden. Zo nodig overleggen we met uw verwijzer. Hierop volgt een advies ten aanzien van behandeling. Diagnostiek vindt in principe plaats op ons kantoor. Wij zijn ook beschikbaar voor een second opinion.

We hebben de beschikking over diverse behandelmogelijkheden. Individueel, met echtparen of systemen, in groepen. Behandelingen vinden plaats op ons kantoor. Op indicatie kunnen de sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de ambulant verpleegkundige u thuis bezoeken

Wij behandelen zo kort als mogelijk en wenselijk is. Zodat u zo snel mogelijk weer veerkrachtig door het leven kunt gaan. Wij geloven in het versterken van mensen hun eigen kracht. Wanneer uw klachten nog niet te ernstig zijn, komt u in aanmerking voor behandeling in de Kortdurende Generalistische GGZ. Generalistisch betekent dat er met een brede blik wordt gekeken. De behandeling is altijd kortdurend, tot 540 minuten directe tijd, hetgeen in het algemeen maximaal 12 sessies inhoudt van 45 minuten. In bepaalde gevallen kan het bestaan uit 9 gesprekken van 60 minuten, bijvoorbeeld als EMDR als behandeling wordt ingezet. Soms is een langere behandeling noodzakelijk waarbij meerdere behandelaren betrokken zijn. De behandeling wordt in samenspraak met u als cliënt vorm gegeven waarbij wij gebruik maken van behandelmethodes die evidence based zijn. Dit wil zeggen dat de behandelmethodes hun nut bewezen hebben, wat onderschreven wordt door bijvoorbeeld de diverse beroepsverenigingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT of psychotherapie.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een verzamelnaam voor hulpvormen waarbij u leert hoe u beter kunt omgaan met uw negatieve gedachten en gevoelens over uzelf of uw omgeving.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van uw (onverklaarde) klachten centraal staat (acceptatie). U leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen.

Psychotherapie is een vorm van behandeling die bedoeld is om psychische klachten te verminderen en beter hanteerbaar te maken. Hier staan gesprekken met de hulpverlener centraal. Deze hulpverlener noemen we ook wel de psychotherapeut.


Ook maken we tijdens de intakefase en de behandeling gebruik van Therapieland, een e-healthprogramma waardoor u thuis, op uw eigen tijd en in uw eigen tempo,  verder kunt gaan met de behandeling. De behandeling wordt regelmatig tussendoor met u geëvalueerd. Aan het eind van de behandeling wordt u via Therapieland uitgenodigd om uw behandeling te evalueren middels een vragenlijst, de CQI. 

Ons gemiddelde cijfer gegeven door cliënten in de periode van 28-09-2022 tot 31-12-2023 voor de kwaliteit van hun behandeling, gemeten met de CQI, is 8.4 (op 10). Uitgesplitst betekent dit een 4.8 (op 5) voor bejegening, een 4.3 (op5) voor informatie over de behandeling, een 4.5 (op 5) voor het samen beslissen over de behandeling en een 4.4 (op 5) voor de uitvoering van de behandeling.