SeneVita                      
    Aandacht voor uw verhaal

SeneVita beschikt over een multidisciplinair team waarin elk lid specialistische en specifieke kennis en ervaring heeft. Vanuit ons eigen vakgebied denken we graag met u mee over uw hulpvragen en uw mogelijkheden. We hebben de beschikking over diverse freelance professionals wanneer uw hulpvraag nog specifiekere deskundigheid vraagt.

Frédérique Geven
Gezondheidszorg Psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut

`Goede zorg geef je met hart en ziel´

publicaties:
ASS bij ouderen De Psycholoog
Ouderen-en-Autisme

In haar werk is zij een gedreven professional die goede zorg geven met hart en ziel hoog in het vaandel heeft staan. Naast haar werk is haar passie muziek, reizen en lezen.

Studeerde in 1998 af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als neuro-en revalidatiepsycholoog. De neuropsychologie houdt zich bezig met de relatie tussen hersenen en gedrag. Deze interesse was al vroeg geboren toen zij als 8 jarig meisje een programma zag op televisie over afasie, een stoornis in de hersenen in taal en spraak. Zij wilde mensen met hersenaandoeningen helpen om weer beter te functioneren. Na het VWO is zij psychologie gaan studeren, waarbij deze interesse vormgegeven kon worden in haar studie.

Verpleeghuizen

Na haar studie werkte ze 7 jaar als psycholoog in diverse verpleeghuizen. Haar taak was om dementie-onderzoek te doen bij ouderen met cognitieve problemen. Verder werkte zij op een revalidatieafdeling waar ze neuropsychologisch onderzoek deed en mensen behandelde in de revalidatie na een beroerte en op een afdeling psychogeriatrie met mensen met een dementie. Daarbij was het werken in een multidisciplinair team en het samen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor ouderen met niet-aangeboren hersenletsel een grote drijfveer.Na enkele jaren heeft zij mede een afdeling opgezet voor mensen met het syndroom van Korsakov, een hersenaandoening die ontstaat bij mensen die alcoholverslaafd zijn (of zijn geweest) en zichzelf langdurig hebben verwaarloosd qua eten. Op deze afdeling werd een gunstig leefklimaat gecreëerd voor deze cliënten. Daarnaast heeft zij lange tijd gewerkt op de hospice afdeling van een verpleeghuis.

Cognitieve gedragstherapie en autisme

In de jaren waarin zij werkte in het verpleeghuis deed zij de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. In 2007 stapte ze over naar de ouderenpsychiatrie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog die ze haalde in 2009. Hierna werkte ze bij het centrum ouderenpsychiatrie van de GGz in Eindhoven, voornamelijk met oudere volwassenen en ouderen vanaf 60 jaar met stemmings- en angstproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen en cognitieve stoornissen (neuropsychiatrie). Ze geeft therapieën zoals individuele en groeps-cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Ze werkte 2 jaar op klinische afdelingen waar cliënten met enerzijds cognitieve problematiek en anderzijds (acute) psychiatrische problematiek werden opgenomen.

De afgelopen 9 jaar specialiseerde ze zich in het ontwikkelen van een diagnostiek- en behandelprogramma voor oudere volwassenen en ouderen met een autismespectrumstoornis samen met Rosalien Wilting. Hierbij legde ze zich toe op de neuropsychologische diagnostiek, onderzoek naar mogelijk aanwezige dementie bij ouderen met een autismespectrumstoornis en op individuele en groepscognitieve gedragstherapie bij mensen met een autismespectrumstoornis. Al enkele jaren is ze betrokken bij de werkgroep diagnostiek van CASS18+, het consortium Autismespectrumstoornissen voor volwassen. CASS18+ verenigt de toonaangevende instellingen op het gebied van autisme in Nederland op het gebied van diagnostiek, behandeling, wetenschappelijke ontwikkelingen en scholing in behandeling van autismespectrumstoornissen.

Zij geeft verder in het hele land les in autismespectrumproblematiek en wordt veelvuldig gevraagd voor bijscholingen en deskundigheidsbevorderingen in instellingen. Het lesgeven heeft haar affiniteit waarbij zij tevens als opleider binnen het postdoctoraal onderwijs voor cognitieve gedragstherapie werkt als geregistreerd supervisor en leertherapeut. Het opleiden van jonge therapeuten is een dankbaar en inspirerend vak.

Jan Otten

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

`Voor anderen zorgen is een belangrijke waarde in mijn leven´

publicaties:
Mindfulness bij volwassen en ouderen met autisme


Zijn motivatie om in de hulpverlening te werken komt vanuit een belangrijke waarde in zijn leven, namelijk om vooral ook voor anderen te zorgen. Hij groeide op in een gezin met een broer met een ernstig verstandelijke beperking. De impliciete boodschap van zijn ouders was helder: voor zijn broer Erik moet gezorgd worden. Dit heeft zijn beroepskeuze bepaald en de boodschap van zijn ouders is van een andere betekenis voorzien, namelijk compassie en zorg voor anderen die hierom vragen en dit nodig hebben. Zorg en compassie laten zich in zijn dagelijkse werkzaamheden vertalen als echt luisteren, vragen stellen, bevestiging geven, stimuleren, coachen, weerbaar maken en adviseren. Hij houdt rekening met de taal, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt, wie hij is als persoon en met zijn netwerk.

Studie

In 2004 heeft hij de Voortgezette Opleiding Supervisie en Professioneel Begeleiden aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond en is daarna enkele jaren werkzaam geweest als supervisor bij de Fontys Hogescholen. In 2007-2008 volgde hij de Voortgezette Opleiding Zorginnovatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Werkervaring

Nu werkt hij bij SeneVita GGZ ten behoeve van mensen van 50 jaar en ouder met psychiatrische problematiek. Als casemanager werkt hij bij het Centrum voor Consultatie en Expertise waar hij kan worden ingezet bij complexe problematiek bij ouderen, bijvoorbeeld in een verpleeghuis.
Sinds 1998 werkt hij als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Zijn werkzaamheden bestaan uit: intakegesprekken, behandeling en begeleiding van cliënten en hun naastbetrokkenen. De zorg vindt op kantoor plaats maar indien nodig kan dit ook in de thuissituatie. Zijn expertise beslaat een breed scala aan psychische klachten die mensen kunnen ervaren, bijvoorbeeld depressieve- of angstklachten.

Verder heeft hij twee specialismen opgebouwd. Hij is de afgelopen 8 jaar werkzaam geweest ten behoeve van senioren die normaal tot hoogbegaafd zijn met een autismespectrumstoornis. Hij geeft de training 'Ik en autisme, 55+' en de aandachtstraining voor mensen met autisme. Hij heeft jarenlange ervaring met ouderen met diverse psychische klachten, gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking.

Daarnaast geeft hij consultatie, voorlichting of een klinische les aan professionals.

Anita Kok

Directiesecretaresse

`Ondersteuning bieden aan SeneVita is te leuk om te weigeren´

Mijn naam is Anita Kok. Na een carrière als directiesecretaresse en een aantal jaren fulltime moederschap, heb ik de afgelopen 23 jaar gewerkt bij de GGzE. De eerste 10 jaar op de afdeling personeelszaken, daarna 13 jaar met veel plezier als managementassistente van Ouderenpsychiatrie.

Door een grote reorganisatie deed de gelegenheid zich voor gebruik te maken van een regeling om vroegtijdig te stoppen met werken. Vervelen doe ik me zeker niet maar het aanbod van mijn oud-collega’s om een stukje ondersteuning te gaan bieden in de nieuwe organisatie Senevita is te leuk om te weigeren. Mijn hobby’s zijn mijn 3 prachtige kleinkinderen, lezen en genieten van de natuur op de fiets. Verder ben ik mantelzorger voor mijn 91 jarige moeder.