Klachtenprocedure

SeneVita GGZ doet er alles aan om kwalitatief goede zorg te bieden. We streven naar duidelijke informatie, goede communicatie, evidence-based en/of best-practice based diagnostiek en behandeling. Klachten over de bejegening of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelaar of behandelaren bespreken. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Mocht er sprake zijn van een fout dan zullen wij er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te herstellen. Tevens kan uw klacht een bijdrage leveren tot verbetering van de zorg, wij zullen nagaan wat nodig is om een dergelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Een klacht indienen:
Komt u er in een gesprek met uw behandelaar niet uit en blijft uw onvrede bestaan, of u wilt direct een officiële klacht indienen, dan verwijzen wij u naar het klachtenreglement van Polypartner Service BV.


Gegevens:
Polypartners Service BV
Nieuwendammerdijk 536A
1023BX Amsterdam
www.polypartners.nl
mail: info@polypartners.nl

U kunt het klachtenreglement opvragen bij de heer Jan Otten, jan.otten@senevita.nl of rechtstreeks bij Polypartners Service BV.