Diagnostiek en behandeling

Indien uw huisarts of medisch specialist aanwijzingen heeft voor psychische problematiek kan onderzoek en advies wenselijk zijn.

Er kan gedacht worden aan depressiviteit, angstklachten, dwangklachten, een posttraumatische stress stoornis, AD(H)D, autisme (autismespectrumstoornis), NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), dementie, onverklaarbare lichamelijke klachten of persoonlijkheidsproblematiek.

Wij analyseren met u en eventueel uw naaste welke factoren geleid hebben tot de problemen. Tevens inventariseren we uw hulpvragen, uw behoeften en uw behandelmogelijkheden. Zo nodig overleggen we met uw verwijzer. Hierop volgt een advies ten aanzien van behandeling. Diagnostiek vindt plaats op ons kantoor of op indicatie bij u thuis. Tevens kunnen gesprekken elders plaatsvinden, bijvoorbeeld als u bent opgenomen in een ziekenhuis of als u in een verpleeghuis verblijft. Wij zijn ook beschikbaar voor een second opinion.

We hebben de beschikking over diverse behandelmogelijkheden. Individueel, met echtparen of systemen, in groepen. Veelal op ons kantoor en indien nodig bij u thuis. Zie hieronder specifieke informatie over onze mogelijkheden . Dit is slechts een deel van ons aanbod.