Ervaringsvrijwilligers

Sene Vita heeft de beschikking over een aantal ervaringsvrijwilligers. Een gesprek met een ervaringsvrijwilliger kan van grote waarde zijn, juist omdat hij/zij vergelijkbare ervaringen heeft. Ook heeft hij/zij zélf een behandelproces doorlopen. Ieder verhaal en persoon is uniek maar herkenning, erkenning, het perspectief van een ander die ook hulp heeft gezocht, kan van groot belang zijn in uw herstelproces. Zo kunt u praten met een man van 70 jaar die op zijn 61ste de diagnose autisme kreeg. Wat heeft dit voor hem betekend, hoe kijkt hij op zijn leven terug, wat heeft hij geleerd tijdens de behandeling? Ook is een gesprek mogelijk met een partner, zij heeft vele jaren moeilijkheden in de relatie ervaren en kreeg op haar 58ste te horen dat haar man een vorm van autisme heeft. Mogelijk is er bij u sprake van een depressie en wilt u vooral praten met iemand die zelf een ernstige depressie heeft doorgemaakt, nu niet meer depressief is en al jaren stabiel is. Wij brengen u graag in contact met onze vrijwilligers en zij leveren graag een bijdrage in uw behandeling.