SeneVita                        
ererererererAandacht voor uw verhaal

SeneVita beschikt over een multidisciplinair team waarbij elk teamlid over specialistische en specifieke kennis en ervaring beschikt. Vanuit ons eigen vakgebied denken we graag met u mee over uw hulpvragen en uw mogelijkheden. We hebben de beschikking over diverse freelance professionals wanneer uw hulpvraag nog specifiekere deskundigheid vraagt.

Nancy Joosten

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige i.o.

'Kwaliteit van leven belangrijkvoor jong en oud'

Ik ben Nancy Joosten en ben sinds oktober 2019 bij SeneVita gestart als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in opleiding. Ik zal gedurende de gehele opleiding van 18 maanden stage lopen bij Senevita.

Mijn motivatie om in de zorgverlening te gaan werken komt al vanuit mijn opvoeding, waar ik mijn moeder als voorbeeld had die als ziekenverzorgende werkzaam was binnen de ouderenzorg. Ik vind kwaliteit van leven erg belangrijk voor jong en oud, en wil daar graag aan bijdragen als er problemen ontstaan in het functioneren waardoor dit zelfstandig niet haalbaar is. Ik vind het erg leuk om met de ouder wordende mens te werken die ondersteuning nodig heeft op fysiek ,mentaal, sociaal en maatschappelijk gebied.

Deze ambitie heeft mij gebracht naar waar ik nu sta. In oktober ben ik gestart met de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, een opleiding die er aan bijdraagt dat ik me niet alleen richt op klachten maar ook kijk naar sociaal en maatschappelijke situaties die invloed hebben op de situatie.

Studie
In 1993 heb ik de opleiding ziekenverzorgende gedaan en nadien de opleiding voor Verpleegkunde.
Daarnaast heb ik verschillende scholingen zoals Gespecialiseerd Verpleegkundige Psychogeriatrie, Coaching en Intervisie gevolgd.

Werkervaring
Ik ben altijd werkzaam geweest in de ouderenzorg binnen het verpleeghuis. Veelal binnen de psychogeriatrie en vanaf 2017 binnen een afdeling van Vitalis voor ouderen met psychiatrische problematiek en onbegrepen gedrag die worden opgenomen ter rehabilitatie en revalidatie. Ik ben daar werkzaam als senior-verpleegkundige en heb daar een coördinerende en coachende rol voor zowel cliënt als collega. Samen met het team van deze afdeling draag ik bij aan herstel en stabiliteit van de cliënt en streven we naar “kwaliteit van leven”.Pierre van Kemenade

Zelfstandig verpleegkundige niveau 5

'Jezelf laten zien nodigt anderen uit zich ook te laten zien'

Vanaf 1984 ben ik werkzaam geweest in de gezondheidszorg.
Ik ben begonnen als psychiatrisch verpleegkundige binnen Reinier van Arkel waar ik ook intern mijn opleiding doorlopen heb.
Na mijn opleiding heb ik jaren gewerkt binnen een opname afdeling en later op de PAAZ in ‘s-Hertogenbosch. In die tijd heb ik mijn opleiding tot psychiatrische verpleegkundige uitgebreid met de HBO-V omdat ik vind dat deze twee opleidingen elkaar aanvullen. Later heb ik de overstap gemaakt naar de GGZE. Ik werkte daar als 1e Verpleegkundige binnen de zorggroep NAH waar ik later coördinator werd. In die functie heb ik later de overstap gemaakt naar de zorggroep Rehabilitatie voor ouderen en werd assistent zorgmanager. Vanuit die functie heb ik de opleiding VO Management afgerond. Na deze opleiding afgerond te hebben heb ik de Geestelijke gezondheidszorg verlaten en ben ik als manager jeugdgezondheidszorg gaan werken. Binnen deze functie miste ik het contact met cliënten en collega’s. Na twee jaar ben ik daar weg gegaan en gaan werken als afdelingshoofd in een Verpleeg- en verzorgingshuis.
Zoals u wellicht weet is er de laatste decennia veel gebeurd binnen deze sector. Hierdoor heb ik, ondertussen alweer 6 jaar geleden, besloten om daar te stoppen en als ZZP verpleegkundige te gaan werken. Ik vind het geweldig om weer terug bij de basis te zijn zoals ik ooit in de gezondheidzorg terecht ben gekomen. De contacten met cliënten geven me ontzettend veel voldoening en geven weer waarom ik indertijd dit vak gekozen heb. Mijn vak als ZZP verpleegkundige heb ik nu in twee sporen ingevuld. Enerzijds werk ik voor een deel als verpleegkundige binnen de terminale 24 uurszorg bij mensen thuis. Daarnaast werk ik als ZZP verpleegkundige binnen Senevita als algemeen psychiatrisch verpleegkundige en ondersteun ik cliënten al dan niet in de thuissituatie. Deze afwisseling maakt het dat ik met veel plezier deze uitdaging aanga.

Susanne Wewerinke

Psychiater

'Mijn wens is door compassievol luisteren, het geven van professionele adviezen, en het aanleren van vaardigheden bij te dragen aan de ontwikkeling van de cliënt en het verwezenlijken van zijn doelen'

Al tijdens de middelbare school was haar duidelijk dat zowel de werking van de geest als het lichaam van mensen haar mateloos interesseerde en dat ze mensen wilde helpen, net als haar moeder die toentertijd als psychotherapeut werkte binnen een forensische setting. Het werd dus Geneeskunde en daarna Psychiatrie waarin zij zich specialiseerde.

Ze onderzoekt mensen en probeert hen te begrijpen met medeneming van allerlei verschillende kaders: binnen iemand zelf (het lichaam, het denken, de emoties, de genen) maar ook rondom iemand heen (de sociale relaties, de cultuur, gebeurtenissen en omstandigheden). Ze kan een advies geven, maar de uiteindelijke keuze wordt door u bepaald en deze is afhankelijk van wat u wilt bereiken of leren.
De inwerking van het lichaam op de geest en de geest op het lichaam maakt het werk interessant voor haar. Zo kan medicatie helpen om meer grip te krijgen op uw geestelijke toestand. Maar ook controle krijgen over de adem en bewegen kan helpen om meer grip te krijgen op de geest en de emoties, en daarmee op uw leven.
Na de Geneeskunde studie in Amsterdam heeft zij de opleiding tot Psychiater in Deventer gedaan en uiteindelijk afgerond in Eindhoven in 2008 aan de Woenselse Poort (forensische psychiatrie). Na een paar jaar gewerkt te hebben in de TBS kliniek (Psychotische Stoornissen) is zij gaan werken voor de (ambulante) Afdeling Autisme Volwassenen en het Autisme team bij Ouderen van de GGzEindhoven. Sinds 2016 is zij bij een kleine GGz organisatie in de buurt van Eindhoven gaan werken maar het contact met de collega’s van de GGzE is gebleven. In 2020 is zij bij het team van Senevita toegevoegd.

Rond 2010 is zij begonnen met yoga om meer balans en rust in haar leven te vinden. Toen haar eigen yogadocent iets wilde betekenen voor de maatschappij greep ze de kans om hem een yogacursus voor cliënten te laten geven. Bij de tweede ronde vroeg hij om het samen te doen en is zij een Yoga Teacher Training gaan doen. En sindsdien is ze niet meer gestopt met het geven van cursussen en trainingen aan cliënten om door middel van de ademhaling en bewegen op het ritme van de adem hen te leren om meer grip te krijgen op hun stressrespons, naast natuurlijk het reguliere werk van de psychiater zoals het diagnosticeren van stoornissen en het voorschrijven van medicatie.

Naast jaarlijkse bijscholingen ten aanzien van medicamenteuze behandelingen heeft zij ervaring met diverse psychotherapeutische technieken (Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Focusing, Acceptance and Commitment Therapy, Motiverende Gespreksvoering, Dialectische Gedragstherapie). Verder heeft zij verschillende yoga docenten trainingen gedaan zoals de Ashtanga Yoga Teacher Training en de Inner Axis Yoga Teacher Training. Ook diverse Yogatherapie trainingen heeft zij doorlopen.

Ze heeft 2 (bijna-volwassen) dochters en is getrouwd. In haar vrije tijd kookt ze graag, maakt ze muziek, houdt ze van lezen en schrijven, en doet ze (natuurlijk) aan yoga en meditatie