SeneVita                        
ererererererAandacht voor uw verhaal

SeneVita beschikt over een multidisciplinair team waarbij elk teamlid over specialistische en specifieke kennis en ervaring beschikt. Vanuit ons eigen vakgebied denken we graag met u mee over uw hulpvragen en uw mogelijkheden. We hebben de beschikking over diverse freelance professionals wanneer uw hulpvraag nog specifiekere deskundigheid vraagt.

Nancy Joosten

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige i.o.

'Kwaliteit van leven belangrijkvoor jong en oud'

Ik ben Nancy Joosten en ben sinds oktober 2019 bij SeneVita gestart als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in opleiding. Ik zal gedurende de gehele opleiding van 18 maanden stage lopen bij Senevita.

Mijn motivatie om in de zorgverlening te gaan werken komt al vanuit mijn opvoeding, waar ik mijn moeder als voorbeeld had die als ziekenverzorgende werkzaam was binnen de ouderenzorg. Ik vind kwaliteit van leven erg belangrijk voor jong en oud, en wil daar graag aan bijdragen als er problemen ontstaan in het functioneren waardoor dit zelfstandig niet haalbaar is. Ik vind het erg leuk om met de ouder wordende mens te werken die ondersteuning nodig heeft op fysiek ,mentaal, sociaal en maatschappelijk gebied.

Deze ambitie heeft mij gebracht naar waar ik nu sta. In oktober ben ik gestart met de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, een opleiding die er aan bijdraagt dat ik me niet alleen richt op klachten maar ook kijk naar sociaal en maatschappelijke situaties die invloed hebben op de situatie.

Studie
In 1993 heb ik de opleiding ziekenverzorgende gedaan en nadien de opleiding voor Verpleegkunde.
Daarnaast heb ik verschillende scholingen zoals Gespecialiseerd Verpleegkundige Psychogeriatrie, Coaching en Intervisie gevolgd.

Werkervaring
Ik ben altijd werkzaam geweest in de ouderenzorg binnen het verpleeghuis. Veelal binnen de psychogeriatrie en vanaf 2017 binnen een afdeling van Vitalis voor ouderen met psychiatrische problematiek en onbegrepen gedrag die worden opgenomen ter rehabilitatie en revalidatie. Ik ben daar werkzaam als senior-verpleegkundige en heb daar een coördinerende en coachende rol voor zowel cliënt als collega. Samen met het team van deze afdeling draag ik bij aan herstel en stabiliteit van de cliënt en streven we naar “kwaliteit van leven”.

Pien Pizzocolo

Gezondheidszorg Psycholoog

'Oprechte betrokkenheid is een belangrijke drijfveer'

Pien Pizzocolo is in 2007 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De levensfase problematiek die past bij het ouder worden, heeft altijd haar interesse gehad en bepaalde mede de keuze van de Universiteit. In Nijmegen volgde zij de afstudeerrichting gerontologie. Eind 2010 rondde ze de opleiding tot gezondsheidszorgpsycholoog af.

Pien deed werkervaring op als psychologe binnen het verpleeghuis en werkte daarna ruime tijd binnen de GGz op een afdeling waar mensen verbleven met psychiatrische problematiek en hersenschade. Eind 2017 maakte zij een switch en heeft ze zich toegelegd op gesprekstherapie. Sinds eind 2019 is ze als freelance professional aan de slag bij SeneVita, waar ze als regiebehandelaar werkzaam is.

Rianne Meeusen

GZ-psycholoog/orthopedagoog

'Consultatieve ondersteuning van SeneVita'

Rianne Meeusen is in 1990 afgestudeerd als orthopedagoog in Nijmegen en is BIG geregistreerd als GZ-psycholoog. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in de verstandelijk gehandicaptenzorg en in de GGZ, in het werken met oudere cliënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Zij is consultatief door SeneVita in te zetten, met name in de ondersteuning van de huidige behandelaren bij vragen omtrent deze problematiek.

Psychiater
met expertise ten aanzien van senioren met psychiatrische problematiek